۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
نشست مشترک مسئولین دبیرخان ههای گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و عرب
1398/12/15
امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه الزهرا(س) و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در راستای عملیاتی کردن اهداف دبیرخانه مجمع گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب در روز یکشنبه مورخ 19/3/1398
1398/03/21
نشست هیات میهمان تونسی با مسؤولین دانشگاه الزهراء (س) و دبیر مجمع گفتگوهای زنان ایران و جهان عرب در تاریخ 98/2/7 دیدار و گفتگ کردند.
1398/02/09
مهمانان همایش پژوهش های قرآنی با دبیر مجمع گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب و اساتید گروه عربی دانشگاه الزهراء (س) دیدار و گفتگو کردند.
1398/02/03
هیاتی از اساتید دانشگاه های کشور لبنان صبح روز شنبه چهارم اسفندماه 1397 با دکتر لیلا ثمنی مسئول دبیرخانه مجمع گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و عرب، دیدار و گفتگو کردند.
1397/12/05
نشست علمی با موضوع زنان و فقه اباضی در پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، توسط دبیرخانه مجمع گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و عرب در تاریخ 27/11/1397 برگزار شد.
1397/11/28
توجه!
رویدادهای آینده
'NoData' not found in DataDic
مجموعه تصاویر
1397
1397/08/21

  • نشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریهنشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریه
   نشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریه
  • نشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریهنشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریه
   نشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریه
  • نشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریهنشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریه
   نشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریه
  • نشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریهنشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریه
   نشست دبیر مجمع با اساتید دانشگاه های سوریه
  • همایش بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب همایش بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب
   همایش بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب
  • نشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرفنشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرف
   نشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرف
  • نشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرفنشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرف
   نشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرف
  • نشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرفنشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرف
   نشست دبیر مجمع با رئیس معهد الزهراء نجف در نجف اشرف
  • برگزاری نشست علمی با موضوع زنان و فقه اباضی در پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرابرگزاری نشست علمی با موضوع زنان و فقه اباضی در پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
   برگزاری نشست علمی با موضوع زنان و فقه اباضی در پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
  • برگزاری نشست علمی با موضوع زنان و فقه اباضی در پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرابرگزاری نشست علمی با موضوع زنان و فقه اباضی در پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
   برگزاری نشست علمی با موضوع زنان و فقه اباضی در پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
  • نشست اساتید لبنان با دبیر مجمع گفتگوهای زنان ایران و جهان عربنشست اساتید لبنان با دبیر مجمع گفتگوهای زنان ایران و جهان عرب
   نشست اساتید لبنان با دبیر مجمع گفتگوهای زنان ایران و جهان عرب
  • نشست اساتید لبنان با دبیر مجمع گفتگوهای زنان ایران و جهان عربنشست اساتید لبنان با دبیر مجمع گفتگوهای زنان ایران و جهان عرب
   نشست اساتید لبنان با دبیر مجمع گفتگوهای زنان ایران و جهان عرب
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، مجمع گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب کدپستی : 1993893973
  تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
   theology[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.