۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

اساس نامه


اساسنامه مجمع گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب

مقدمه
بدون تردید در جهان معاصر نقش زنان در تمامی عرصه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و فکری ارتقاء یافته و امروزه قشر از جامعه انسانی نقش بسیار مهمی را در حوزه‌های مختلف بازی می‌کند و لذا تاثیر زنان بر جریان‌های فکری و فرهنگی جوامع مسلمان موضوعی قابل توجه و غیر قابل انکار می‌باشد. بدیهی است که زنان اندیشمند مسلمان می‌توانند با فراهم نمودن زمینه گفتگوهای علمی و فرهنگی بین اقشار مختلف ملت‌های مسلمان تاثیر بسزایی در تغییر وضعیت نامطلوب امروز بین مسلمانان داشته و به حاکم شدن فرهنگ عقلانیت و اعتدال در گفتار و کردار کمک نمایند.
اهداف:
الف) ایجاد زمینه ارتباط مستمر بین زنان اندیشمند ایران و جهان عرب
ب) آزاد نمودن انرژی متراکم شده زنان اندیشمند در حوزه‌های علمی و فرهنگی با هدف جریان‌سازی عقلانیت و اعتدال در جوامع مسلمان
ج) فعال‌تر نمودن نقش زنان در حوزه گفتگوهای فرهنگی و علمی در جهان اسلام
وظایف:
الف) برگزاری جلسات مشترک حداقل سالی دوبار در یکی از کشورهای عضو
ب)برقراری ارتباط فرهنگی مستمر بین اعضاء از طریق ایجاد شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک، توئیتر، واتساپ و ... محیط‌های کاربر محور با هدف برگزاری نشست‌های آنلاین
ج) ایجاد پایگاه داده‌ای زنان اندیشمند و فرهیخته ایران و جهان عرب
د) انتشار کتاب، فصل نامه و برپایی همایش و نشست‌های فرهنگی با محوریت زنان
ساختار:
1- مجمع عمومی
اعضای مجمع عمومی کسانی هستند که به نشست همایش گفتگوهای جهان عرب و ایران دعوت شده و در همایش مشارکت نموده‌اند.
2- وظایف اصلی
- پذیرش اعضای جدید
- انتخاب اعضای شورای سیاست گذاری
- انتخاب مسئول دبیرخانه
- بررسی و تصویب بودجه سالانه مجمع
- بررسی و تصویب هرگونه تغییر و تحول در ساختار مجمع
تبصره: اعضای مجمع حداقل هر دوسال یکبار نشست جلسه خواهند داشت.
3- شورای فرهنگی و سیاست گذاری
الف) اعضای شورا حداکثر 10 نفر و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ب) وظایف شورا
- تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی کمیسیون گفتگوهای فرهنگی ایران و عرب در حوزه عقلانیت و اعتدال
- تصویب برنامه ها و محورهای علمی فعالیت ها
- نظارت کلی بر محتوای فرهنگی و علمی فعالیت ها
تبصره: جلسات شورای سیاست گذاری حداقل سالی یکبار تشکیل خواهد شد.
4- دبیرخانه
دبیرخانه کمیسیون حکم کمیته اجرایی را داشته و مسئول آن توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد.
وظایف کمیسیون
1-4 پیشنهاد طرح ها، برنامه ها و بودجه دوسالانه مورد نیاز فعالیت‌های کمیسیون به مجمع عمومی
2-4 ارائه درخواست‌های عضویت جدید به مجمع عمومی
3-4 اجرایی نمودن مصوبات مجمع عمومی و شورای علمی سیاست گذاری
تبصره: آیین نامه اجرایی توسط دبیرخانه کمیسیون تدوین و پس از دریافت اعضای مجمع عمومی اجرایی خواهد شد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/27
تعداد بازدید:
1608
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، مجمع گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.