۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

کتب

مجموعه ای از کتاب های تألیف شده درکشورهای عربی خصوص زنان 

1- فمنیسم ؛ نگاهی به زمینه شناختی گفتگو زنان در غرب   
نویسنده: ریاض القرشی
سال تالیف: 2008
یمن: دار حضرموت
https://www.alarabimag.com/books/15412-
2- سیر تکامل زنان در طول تاریخ
مولف: باسمة کیال
سال تالیف: 1981
بیروت: موسسه عزالدین
https://www.alarabimag.com/books/14498
3- زن؛ بین آموزه های اسلام و ساختگی های مبلغان
نویسنده: أ. سامری عامری
سال تالیف: 2015
https://islamhouse.com/ar/books/289733/
4- اساس مردانگی: پژوشی در خصوص زنان و مردان
مولف: د. رجاء بن سلامة
سال تالیف: 2005
دمشق: دار بترا للتوزیع و النشر
https://www.alarabimag.com/books/15400-
5- دایرة المعارف تربیت خانواده
مولف: عیسی الشمّاس
سال تالیف: 2004
دمشق
https://vdocuments.mx/-55cfebd05503467d968be2c3.html
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/29
تعداد بازدید:
2428
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، مجمع گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.